LÆGERNE I VRÅ

Unders�gelser mv.


Vi er i klinikken udstyret, så vi kan behandle og undersøge for bla.

 • Hjerte-karsygdomme
 • Luftvejslidelser, bla. astma, rygerlunger mm.
 • Øreproblemer incl. trykmåling
 • Sukkersyge
 • Urinvejsinfektioner - ved mistanke om urinvejsinfektion bedes du venligst udprinte skema (findes under menuen "Undersøgelser" ovenfor). Det udfyldte skema medbringes til klinikken. Vejledning til opsamling af midtstråleurin findes samme sted.
 • Kostvejledning, vægttab


  Der foretages bla. følgende undersøgelser

 • Hjertecardiogram(EKG)
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Blodprøver
 • Urinundersøgelse
 • Tympanometri(måling af tryk i mellemøre)
 • Hjemmeblodtryksmåling
 • Børneundersøgelser
 • Graviditetsundersøgelser
 • Undersøgelse for sukkersyge


  Vaccinationer

 • Der tilbydes børnevaccinationer efter det danske vaccinationsprogram.

 • Stivkrampe og difterirevaccination efter aftale.

 • I efteråret vaccination mod influenza (gratis hvis man er over 65 år)

 • Vaccination mod lungebetændelse (pneumokokker) efter aftale.

 • Vaccinationer i forbindelse med udlandsrejse. Kontakt sygeplejersken for nærmere. GERNE I GOD TID. Se iøvrigt fanen: "Rejsekonsultation".

 


      B12 Vitamin injektioner:

 • Her i klinikken administrerer vi kun dansk indkøbte B12 injektioner.
 • Injektioner fra udlandet kræver et andet administrationes- og kontrolinterval, og vi kan ikke garantere, at der behandles efter gældende faglig standard.
 • Ifølge STPS har man som patient i Danmark ikke noget retskrav på selv at bestemme indholdet af en given behandling.

 


       Lægerne i Vrå
       Jens Morsing
       Jens Aage Lindrup
       Majken Brinkmann


Lgerne i Vr   |   Vrejlevvej 54   |   9760 Vr   |   Tlf 98 98 17 11
administration