LÆGERNE I VRÅ

Vejledning for opsamling af midtstråleurin:

 

1. Urinprøven opsamles om morgenen, eller minimum 2 timer efter seneste vandladning.

2. Tis først lidt i toilettet. Før derefter opsamlingsglasset (f.eks. et engangskrus el. lign.) ind i urinstrålen, og opsaml lidt urin deri. Den sidste urin tisses i toilettet.

3. Hæld urinen i prøveglasset.

4. Mærk glasset med navn og cpr. nummer.

5. Bring prøven til lægen så hurtigt som muligt. Hvis der går mere end 1 time, skal prøven opbevares i køleskab.

6. Urinskema (findes under "Undersøgelser") udfyldes og vedlægges prøven.

 

Urinprøver skal afleveres i autoriserede prøveglas. Disse kan afhentes i lægehuset eller købes på apoteket. Gamle pilleglas, plastemballage, flasker og syltetøjsglas modtages ikke.

 


Lægerne i Vrå   |   Vrejlevvej 54   |   9760 Vrå   |   Tlf 98 98 17 11
administration