UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER


Vi er i klinikken udstyret, så vi kan behandle og undersøge for bla.

 • Hjerte-karsygdomme
 • Luftvejslidelser, bla. astma, rygerlunger mm.
 • Øreproblemer incl. trykmåling
 • Sukkersyge
 • Urinvejsinfektioner - ved mistanke om urinvejsinfektion bedes du venligst udprinte skema (findes under menuen "Undersøgelser" nedenfor). Det udfyldte skema medbringes til klinikken. Vejledning til opsamling af midtstråleurin findes samme sted.
 • Kostvejledning, vægttab


Der foretages bla. følgende undersøgelser

 • Hjertekardiogram(EKG)
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Blodprøver
 • Urinundersøgelse
 • Tympanometri(måling af tryk i mellemøre)
 • Hjemmeblodtryksmåling - skema til hjemmeblodtryksmåling samt vejledning kan udprintes fra nedenstående link.
 • Børneundersøgelser
 • Graviditetsundersøgelser
 • Undersøgelse for sukkersyge - skema til blodsukker-døgnprofilmålinger kan udprintes fra nedenstående link.

 

/Files/Images/Skemaer/Urinskema.pdf

/Files/Images/Skemaer/Vejledning for opsamling af midtstråleurin.pdf

/Files/Images/Skemaer/Skema til hjemmeblodtryksmåling.pdf

/Files/Images/Skemaer/Vejledning til hjemmeBT.pdf

/Files/Images/Skemaer/Skema til blodsukker-døgnprofilmålinger.pdf

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik