UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER

Vi er i klinikken udstyret, så vi kan behandle og undersøge for bl.a.:

Hjerte-karsygdomme

Luftvejslidelser, bla. astma, KOL mm.

Øreproblemer inkl. trykmåling

Sukkersyge

Urinvejsinfektioner - ved mistanke om urinvejsinfektion bedes du venligst udprinte dette Urinskema ved mistanke om urinvejsinfektion.

Det udfyldte skema medbringes til klinikken. Vejledning til opsamling af midtstråleurin findes her.....

Kostvejledning, vægttab


Der foretages bl.a. følgende undersøgelser:

Hjertekardiogram (EKG)

Lungefunktionsundersøgelse

Blodprøver

Urinundersøgelse

Tympanometri (måling af tryk i mellemøret)

Hjemmeblodtryksmåling - print blodtrykskemaet Hjemme Blodtryks skema og vejledning - Tryk her......

Børneundersøgelser

Graviditetsundersøgelser - du må gerne udfylde dette skema og medbringe til din første konsultation.

Undersøgelse for sukkersyge - skema til blodsukker-døgnprofilmålinger kan udprintes ved at trykke her.......